Algemene Voorwaarden

Bekijk het privacybeleid van Smartson voor meer informatie over privacy, gebruikersgegevens, cookies en meer (http://smartson.se/info/privacy_policy.html). De onderstaande algemene voorwaarden zijn aan u als gebruiker verbonden en aan diegenen die graag als proefpersoon aan een test van Smartson willen deelnemen.

Bekijk het privacybeleid van Smartson voor meer informatie over privacy, gebruikersgegevens, cookies en meer (http://smartson.se/info/privacy_policy.html). De onderstaande algemene voorwaarden zijn aan u als gebruiker verbonden en aan diegenen die graag als proefpersoon aan een test van Smartson willen deelnemen.

Toestemming

Door het sturen van de aanvraag om testpiloot te worde, stemt u toe met de Algemene Voorwaarden en gaat u akkoord met het Privacybeleid van Smartson.

Het accepteren van Smartsons Privacybeleid is vrijwillig. Het is ook vrijwillig om uw persoonlijke gegevens door te geven aan en te laten verwerken door Smartson. Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Smartson kunt u niet deelnemen als testpiloot.

Verplichtingen en het product

Na het voldoen van uw verplichtingen als tester (bijvoorbeeld door het delen van uw ervaringen via de blog), kunt u het product vaak houden. Sommige tests hebben andere voorwaarden, zoals het retourneren van het product of als het product al geconsumeerd is (zoals voedsel).

Als niet aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt, kan het zijn dat u om een vergoeding gevraagd wordt die evenredig is aan de marktwaarde van het product of retournering van het product in goede staat (d.w.z. ongebruikt). Het is niet toegestaan om het product te verkopen binnen 12 weken na ontvangst.

Delen

Ik zal mijn mening, ervaringen en resultaten delen via foto’s, woorden en video’s tijdens de testperiode. Ik ben ervan op de hoogte dat een deel van deze informatie wellicht persoonlijk kan zijn en ik geef Smartson en Smartsons klanten toestemming om deze informatie te verwerken en te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Belastingen en toeslagen

De testpiloot is verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen op de ontvangen producten voor testdoeleinden.

Eerlijkheid van de inhoud

In mijn rol als testpiloot zal ik eerlijk zijn in de informatie die ik deel over het product en ik zal niet opzettelijk misleidende of verkeerde informatie delen. Als geselecteerd testpiloot getuig ik dat ik geen vergoeding ontvang van de fabrikant of zijn vertegenwoordigers, evenals de concurrenten van de fabrikant en hun vertegenwoordigers.

Auteursrecht en beschermd materiaal

Ik zal geen informatie delen die door andere gebruikers is gegenereerd en die door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheimen, publicatierecht of een andere vorm van eigendomsrechten beschermd wordt. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, bijvoorbeeld muziek, video’s, krantenfoto’s of foto’s/beelden met andere mensen.

Ik stem in met het gebruik van gedeelde informatie, Smartson en Smartson’s klanten hebben het recht om beelden, foto’s, video’s en andere informatie die ik doorgeef onder vermelding van mijn naam en foto voor marketingdoeleinden te gebruiken, voor onlinepublicatie en voor andere vormen van media, nu en in de toekomst zolang als het auteursrecht nog bestaat. Ik zal afzien van het opeisen van de eigendomsrechten van al het gebruikergegenereerd materiaal.

Smartson en zijn klanten hebben geen verplichting om mij enige financiële vergoeding aan te bieden voor de ingestuurde informatie, mogelijkheden te bieden om de informatie die aan Smartson gestuurd is aan te passen of te verwijderen.

Ongepast material

Smartson kan op ieder moment gebruikers of opmerkingen aanpassen, verwijderen of verbannen als het materiaal als onbeschoft, racistisch, beledigend of opruiend wordt ervaren.

Persoonlijk letsel of gezondheidseffecten

Ik test het product/ de producten op eigen initiatief en op eigen risico. Ik zal Smartson en zijn klanten niet verantwoordelijk houden voor mogelijke effecten op mijn persoonlijke gezondheid als gevolg van deze test.

Ik begrijp dat er wellicht andere risico’s aan de test zijn verbonden dan vermeld. Indien ik twijfel over mijn persoonlijke risico’s zal ik contact opnemen met een arts. In het geval van reeds bestaande medische problemen waar ik medicatie voor neem dan is het mijn eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met mijn arts om na te gaan of er potentiële negatieve effecten zijn en deelname voor mij geschikt is.

Leeftijd

Ik bevestig dat ik ten minste 18 jaar oud ben en dat ik de voorgaande tekst heb gelezen en begrijp en dat ik in staat ben om met deze voorwaarden akkoord te gaan.